Il·lustració per a El País

Il·lustració per a El País, 2016.