Il·lustració per a l’Horta de Lleida

Il·lustració per a l’Horta de Lleida, 2021.