Il·lustració per a El Mundo

Il·lustració per a El Mundo, 2013.