Il·lustració per a Tendències

Il·lustració pel Tendències, 2013.