Cover for El crepuscle del món

Cover for El crepuscle del món.
L’altra editorial 2022.